Featured ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ร.ร. ก.บ.

ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2563

นักเรียนสามารถดูผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ได้แล้วที

Read more
Featured ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 งานสภานักเรียนโรงเรียนกบ

Read more
Featured ข่าวประชาสัมพันธ์

สพม. เขต 7 ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ดร.รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ พร้อมด

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพใน การแสดงความคิดเห็น

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ.2553 คณะกรรมการสภานักเรียน

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตสน. สพม.7 ตรวจ ติดตาม การปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญซี และพัสดุ โรงเรียนกบินทร์บุรี

ตสน. สพม.7 ตรวจ ติดตาม การปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญซี

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ วิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563 สํานักงานบังคับคดี จังหวัดปร

Read more