วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

https://forms.gle/AEWWcmBatRAAD1iw7

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

https://forms.gle/i6Jebj4ATrZ1D7JV8

กติกาที่ใช้ในการแข่งขัน

  1. นักเรียนทุกคนสามารถเข้าไปตอบปัญหาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นของแต่ละคนได้ผ่านทางเว็บไซต์ kabinbirischool.ac.th หรือ QR-CODE และลิงก์ ข้างต้น
  2. สามารถเข้าระบบตอบปัญหาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทั้งคอมพิวเตอร์ มือถือ และแท็บเล็ต
  3. นักเรียนต้องลงทะเบียนเข้าใช้โดยต้องใช้ email ของทางโรงเรียนกบินทร์บุรีภายใต้โดเมน @kabinburischool.ac.th ชื่อ นามสกุล และ รหัสประจำตัวนักเรียน ให้ชัดเจนตามความเป็นจริงเพื่อสามารถออกเกียรติบัตรได้อย่างถูกต้อง
  4. นักเรียนสามารถตอบปัญหาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแต่ละระดับชั้นได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
  5. เมื่อนักเรียนทำข้อสอบตอบปัญหาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสร็จเรียบร้อยจะทราบผลและรับเกียรติบัตรที่ Email ของนักเรียนทันที

การประเมินผลการแข่งขัน

  1. นักเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.0 ขึ้นไป ได้รับเหรียญทอง
  2. นักเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.0-79.9 ได้รับเหรียญเงิน
  3. นักเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.0-69.9 ได้รับเหรียญทองแดง
  4. นักเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 60.0 ไม่ได้รับเหรียญ (เข้าร่วม)