วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

สพม. เขต 7 ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ดร.รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนกบินทร์บุรี ได้ร่วมเข้ารับการ กำกับ นิเทศ ติดตาม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหา และแนวทางแก้ไข จากหลายๆโรงเรียน ทั้งนี้ ได้รับคำแนะนำ และกำลังใจจากท่าน ดร.รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนในเขตนฤบดิทรจินดา ซึ่งโรงเรียนกบินทร์บุรีจะนำมาปรับปรุง และพัฒนาให้การจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤตนี้ ให้ผ่านพ้นไปไดด้วยดี