วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

วีดีโอกิจกรรม

มาตรการรับมือกับสถานการณ์ในช่วงการป้องกันการติดต่อเชื้อไวรัส Covid-19 โรงเรียนกบินทร์บุรี
VDO แนะนำโรงเรียนกบินทร์บุรี (เวอร์ชั่น 2019)
จัดกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
คณะลูกเสือร.ร.กบินทร์บุรี ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2561
พิธีเปิดป้ายอาคารหลวงปู่บุญทัน ฐิตปญฺโญ โรงเรียนกบินทร์บุรี
วีดีโอ แนะนำโรงเรียนกบินทร์บุรี (เวอร์ชัน 2018)
สรุปผลงานที่ภาคภูมิใจ ของโรงเรียนกบินทร์บุรี ปีการศึกษา 2560