วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2567

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

📣 โรงเรียนกบินทร์บุรี รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

➡️ รับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

➡️ ตั้งแต่วันนี้ – 29 มี.ค. 67

➡️สมัครได้ที่โรงเรียนกบินทร์บุรี

➡️ หรือทางออนไลน์ https://www.kabinburischool.ac.th/regisstu-2567/

➡️ ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ที่สมัครเรียน ปีการศึกษา 2567 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C0vqywrmivdt7VaGZnAMsWfhitaPejQtXc50kbGyKJ4/edit?usp=sharing

➡️ ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 ที่สมัครเรียน ปีการศึกษา 2567
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DlW-zF2D3yAQd8un4SgAoMjEsyHUr57obZVkCxYgptk/edit?usp=sharing

QR-CODE

📝 รายงานตัวชั้น ม.1 วันที่ 30 มี.ค. 67

📝 รายงานตัวชั้น ม.4 วันที่ 31 มี.ค. 67

📄 เอกสารประกอบการสมัคร

1️⃣ ปพ.1 หรือเอกสารรับรองจากโรงเรียน

2️⃣ สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน (ของนักเรียน บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด)

3️⃣ รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

4️⃣ สำเนาสูติบัตร

5️⃣ เอกสารเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

….

🎁 นักเรียนใหม่ รับชุดพลศึกษา ฟรี 1 ชุด

✉️ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

📞 037-281-606 / 086-3978036

www.kabinburischool.ac.th

Kabinburi School โรงเรียนกบินทร์บุรี