วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2566
โรงเรียนกบินทร์บุรี 99 หมู่ 13 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240