วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

วิชา การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (อ30201)ม.5

เกี่ยวกับคอร์ส

Course Content

หน่วยที่1 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ(Reading Comprehension)

  • work1
  • แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่1
  • หน่วยที่1

หน่วยที่ 2 การอ่านโฆษณา (Advertise Reading)

หน่วยที่ 3 การอ่านป้ายประกาศ(Notice Board Reading)

หน่วยที่ 4 การอ่านฉลากสินค้า(Label Reading)

หน่วยที่ 5 การอ่านการ์ตูน(Cartoons Reading)

หน่วยที่ 6 การอ่านพยากรณ์อากาศ (Weather Forecasts Reading)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet