ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพใน การแสดงความคิดเห็น

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ.2553 คณะกรรมการสภานักเรียน […]

ตสน. สพม.7 ตรวจ ติดตาม การปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญซี และพัสดุ โรงเรียนกบินทร์บุรี

โครงการ วิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2563

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี2563

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

Featured ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 1/2563

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ โร […]

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

กิจกรรมถวายผ้าป่า 2563 พร้อมทั้งอันเชิญรูปหล่อพระครูภาวนาวิโรจน์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

ศึกษาธิการภาค 9 และ สพม.7 ติดตามโควิด-19 ก.บ.

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2563

Featured ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2563

วันที่ 28 สิงหาคม 2553 โรงเรียนกบินทร์บุรี ได้จัดกิจกรร […]

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี2563

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 1/2563

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

กิจกรรมถวายผ้าป่า 2563 พร้อมทั้งอันเชิญรูปหล่อพระครูภาวนาวิโรจน์

Featured ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทีมสภานักเรียนโรงเร […]

ศึกษาธิการภาค 9 และ สพม.7 ติดตามโควิด-19 ก.บ.

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 63

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2563

อำเภอกบินทร์บุรี ร่วมกับสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ก.บ. ช่วงเปิดภาคเรียน

Welcome to Kabinburi School ต้อนรับปีการศึกษาใหม่ 2563

ข่าวการศึกษา

สพฐ. แจ้งทุกเขตพื้นที่ เตรียมพร้อมรับนักเรียน ปี 63

วันที่ 18 เมษายน 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะ […]

ข่าวการศึกษา

สพฐ. ส่งหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมกรณีนักเรียนติด 0, ร, มส

วันที่ 18 เมษายน 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะ […]

ประกาศ ร.ร. ก.บ.

ประกาศ + รายละเอียด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 207 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

** หมายเหตุ ยื่นเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi […]

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

สมัครเรียน ก.บ. ออนไลน์ 2563

การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนกบินทร์บุรี ประจำปี 2563

ประกาศ ร.ร. ก.บ.

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562

ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

เอกสารเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนกบินทร์บุรี ประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

แบบ วผ-04

วผ-04ก แบบรายงานรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค […]

ปพ5. ภาคเรียนที่ 1/2563

หลักสูตรโรงเรียนกบินทร์บุรี

รายชื่อนักเรียนล่าสุด 1/63 และ Email Deep

ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งาน KB COURSE สำหรับอาจารย์

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน KB COURSE File size: 4 MB Dow […]

รายงานประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนกบินทร์บุรี [SAR62]

โครงการปี 62 เพื่อเป็นตัวอย่าง ปี63 + ทรัพยากรโครงการ

แบบสรุปโครงการ / กิจกรรม ปีการศึกษา 2562

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รายงานสถานการณ์โควิด-19

กิจกรรมต่อไป…

  • No Events

KB VDO

KB COURSE

lkbschoolonline

เรื่องราวล่าสุด

KB School Online

ผู้ใช้งาน Online

เรามี 1129 คน ออนไลน์
สมาชิก 1 คน
ผู้ใช้งานทั่วไป 1128 คน