Featured ข่าวประชาสัมพันธ์

สพม. เขต 7 ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ดร.รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ พร้อมด […]

ทัศนศึกษา 2563

เปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพใน การแสดงความคิดเห็น

ตสน. สพม.7 ตรวจ ติดตาม การปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญซี และพัสดุ โรงเรียนกบินทร์บุรี

โครงการ วิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2563

Featured ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี2563

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิ […]

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 1/2563

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

กิจกรรมถวายผ้าป่า 2563 พร้อมทั้งอันเชิญรูปหล่อพระครูภาวนาวิโรจน์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

ทัศนศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนกบินทร์บุรีนำโ […]

ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2563

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี2563

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 1/2563

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

กิจกรรมถวายผ้าป่า 2563 พร้อมทั้งอันเชิญรูปหล่อพระครูภาวนาวิโรจน์

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการสถานศึกษา ท่าน […]

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

ศึกษาธิการภาค 9 และ สพม.7 ติดตามโควิด-19 ก.บ.

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 63

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2563

อำเภอกบินทร์บุรี ร่วมกับสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ก.บ. ช่วงเปิดภาคเรียน

ข่าวการศึกษา

สพฐ. แจ้งทุกเขตพื้นที่ เตรียมพร้อมรับนักเรียน ปี 63

วันที่ 18 เมษายน 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะ […]

ข่าวการศึกษา

สพฐ. ส่งหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมกรณีนักเรียนติด 0, ร, มส

วันที่ 18 เมษายน 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะ […]

ประกาศ
ประกาศ ร.ร. ก.บ.

ประกาศรับสมัคร นักการภารโรง

ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียนกบินทร์บุรี

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

ประกาศ

ประกาศ + รายละเอียด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 207 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

Featured ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ร.ร. ก.บ.

สมัครเรียน ก.บ. ออนไลน์ 2563

สมัครเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี ออนไลน์ คลิ้ก link http:/ […]

ประกาศ

การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนกบินทร์บุรี ประจำปี 2563

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

ประกาศ

เอกสารเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนกบินทร์บุรี ประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

แบบรายงานการสอนออนไลน์

ดาวน์โหลด onlineรายงานแบบ update File size: 35 KB Downl […]

excel

ใบราคาวัสดุ ปี63

โลโก้ใหม่โรงเรียนกบินทร์บุรี

excel

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

ดาวน์โหลด

แบบ วผ-04

วผ-04ก แบบรายงานรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค […]

ปพ5. ภาคเรียนที่ 1/2563

หลักสูตรโรงเรียนกบินทร์บุรี

excel

รายชื่อนักเรียนล่าสุด 1/63 และ Email Deep

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รายงานสถานการณ์โควิด-19

ปฏิทินวิชาการ

KB VDO

KB COURSE

lkbschoolonline

เรื่องราวล่าสุด

KB School Online

ผู้ใช้งาน Online

เรามี 1126 คน ออนไลน์
สมาชิก 0 คน
ผู้ใช้งานทั่วไป 1126 คน