Featured ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกบ […]

กิจกรรมถวายผ้าป่า 2563 พร้อมทั้งอันเชิญรูปหล่อพระครูภาวนาวิโรจน์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

ศึกษาธิการภาค 9 และ สพม.7 ติดตามโควิด-19 ก.บ.

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2563

อำเภอกบินทร์บุรี ร่วมกับสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ก.บ. ช่วงเปิดภาคเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

Welcome to Kabinburi School ต้อนรับปีการศึกษาใหม่ 2563

ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ดร.รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ […]

มาตรการรับมือกับสถานการณ์ในช่วงการป้องกันการติดต่อเชื้อไวรัส Covid-19 โรงเรียนกบินทร์บุรี

กบินทร์บุรียินดีต้อนรับ คณะนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาทางไกล

นายอำเภอกบินทร์บุรี และคณะติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียน ก.บ. ในสถานะการณ์ Covid-19

รายงานประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนกบินทร์บุรี [SAR62]

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

Featured ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกบ […]

กิจกรรมถวายผ้าป่า 2563 พร้อมทั้งอันเชิญรูปหล่อพระครูภาวนาวิโรจน์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

ศึกษาธิการภาค 9 และ สพม.7 ติดตามโควิด-19 ก.บ.

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 63

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม

อำเภอกบินทร์บุรี ร่วมกับสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ก.บ. ช่วงเปิดภาคเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563 คณะตรวจเยี่ยมจากอำเภ […]

Welcome to Kabinburi School ต้อนรับปีการศึกษาใหม่ 2563

กบินทร์บุรียินดีต้อนรับ คณะนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาทางไกล

นายอำเภอกบินทร์บุรี และคณะติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียน ก.บ. ในสถานะการณ์ Covid-19

กิจกรรมซ้อมเดินขบวนกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2562

ข่าวการศึกษา

สพฐ. แจ้งทุกเขตพื้นที่ เตรียมพร้อมรับนักเรียน ปี 63

วันที่ 18 เมษายน 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะ […]

ข่าวการศึกษา

สพฐ. ส่งหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมกรณีนักเรียนติด 0, ร, มส

วันที่ 18 เมษายน 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะ […]

ประกาศ ร.ร. ก.บ.

ประกาศ + รายละเอียด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 207 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

** หมายเหตุ ยื่นเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi […]

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

สมัครเรียน ก.บ. ออนไลน์ 2563

การเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนกบินทร์บุรี ประจำปี 2563

ประกาศ ร.ร. ก.บ.

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562

ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

เอกสารเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนกบินทร์บุรี ประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

หลักสูตรโรงเรียนกบินทร์บุรี

ดาวน์โหลด หลักสูตรโรงเรียนกบินทร์บุรี ฉบับปรังปรุง ๖๐ F […]

รายชื่อนักเรียนล่าสุด 1/63 และ Email Deep

คู่มือการใช้งาน KB COURSE สำหรับอาจารย์

รายงานประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนกบินทร์บุรี [SAR62]

ดาวน์โหลด

โครงการปี 62 เพื่อเป็นตัวอย่าง ปี63 + ทรัพยากรโครงการ

ดาวน์โหลด 1โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ File size: 112 KB D […]

แบบสรุปโครงการ / กิจกรรม ปีการศึกษา 2562

หัวข้อสอบโรงเรียนกบินทร์บุรี

เฉลยข้อสอบ โอเน็ต ม.3 ปี 62

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รายงานสถานการณ์โควิด-19

กิจกรรมต่อไป…

  • No Events

KB VDO

KB COURSE

lkbschoolonline

เรื่องราวล่าสุด

KB School Online

ผู้ใช้งาน Online

เรามี 1146 คน ออนไลน์
สมาชิก 36 คน
ผู้ใช้งานทั่วไป 1110 คน