วันเสาร์, 1 เมษายน 2566

การงานอาชีพ (ง31101) ม.4

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

Course Content

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การทำงานชีวิตประจำวัน
1. ความหมายและความสำคัญของงานในชีวิตประจำวัน

  • (เนื้อหา)
  • Work 1
  • แบบทดสอบที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานบ้าน
1.ชนิดของงานบ้าน 2.การทำงานบ้าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเลือกใช้ดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งการ
1.ความหหมายและความสำคัญของเสื้อผ้าและเครื่องแตงกาย 2.หลักการเลือกซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 3.การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แนวการเข้าสู่อาชีพ
1.ความสำคัญของการประกอบอาชีพ 2.การเตรียมตัวหางาน 3.การพัฒนาบุคลิกภาพ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet