วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

Welcome to Kabinburi School ต้อนรับปีการศึกษาใหม่ 2563

ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ดร.รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์บุรีและคณะครู ได้ปฎิบัติตามมาตรการในการป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) มีมาตรการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างทางสังคม ลดความแออัด มีจุดบริการล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดบริเวณผิวสัมผัส และสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนและชุมชน

[embedsocial_album id=”b77a9cef8048cbbb954ad74f4d5a995b91b6c51a”]