วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี2563

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเจลแอลกอฮอล์และความรู้เรื่องอันตรายของแสงสีเสียงให้กับนักเรียน ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนกบินทร์บุรี

41-63