วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

สอนการใช้งานระบบ KB COURSE

ตอนที่ 1 การเข้าสู่ระบบและการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ตอนที่ 2 การลงทะเบียนเรียนและการเข้าเรียนวิชาต่างๆ

ตอนที่ 3 การเข้าสู่ KB Course เพื่อเรียนออนไลน์ ไม่ต้องสมัครใหม่ และทบทวนการลงทะเบียน

ตอนที่ 4 การเรียนเนื้อหา การส่งใบงาน และการทำแบบฝึกหัด