0(0)

วิทยาการคำนวณ (ว21103) ม.1

คำอธิบาย

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

2 บทเรียน

หน่วยที่ 1 การออกแบบและการเขียนอัลกอริทึม?

ในชีวิตประจำวันของนักเรียนมักพบเจอปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องแก้ไข โดยปัญหานั้นมีวิธีแก้ไขที่แตกต่างกัน และผลลัพธ์ที่ได้จะมีประสิทธิภาพแตกต่างกัน ดังนั้น การเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้นักเรียนมีแนวคิดสำหรับแก้ปัญหาได้ถูกต้่อง เหมาะสม และตามเป้าหมายที่วางไว้
ตัวชี้วัด ว.4.2 ม.1/1, ว.4.2 ม.1/2
แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1
[เนื้อหา] แนวคิดเชิงนามธรรม
แบบทดสอบ เรื่องแนวคิดเชิงนามธรรม
[เนื้อหา] อัลกอริทึมเบื้องต้น

หน่วยที่ 2 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

About the instructor

0 (0 ดาว)

6 คอร์ส

234 ผู้เรียน

ฟรี