วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

วิทยาการคำนวณ (ว21103) ม.1

เกี่ยวกับคอร์ส

Course Content

หน่วยที่ 1 การออกแบบและการเขียนอัลกอริทึม
ในชีวิตประจำวันของนักเรียนมักพบเจอปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องแก้ไข โดยปัญหานั้นมีวิธีแก้ไขที่แตกต่างกัน และผลลัพธ์ที่ได้จะมีประสิทธิภาพแตกต่างกัน ดังนั้น การเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้นักเรียนมีแนวคิดสำหรับแก้ปัญหาได้ถูกต้่อง เหมาะสม และตามเป้าหมายที่วางไว้ <br><b>ตัวชี้วัด ว.4.2 ม.1/1, ว.4.2 ม.1/2</b>

  • แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1
  • [เนื้อหา] แนวคิดเชิงนามธรรม
  • แบบทดสอบ เรื่องแนวคิดเชิงนามธรรม
  • [เนื้อหา] อัลกอริทึมเบื้องต้น

หน่วยที่ 2 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet