วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2567

วิทยาการคำนวณ (ว32103) ม.5

คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยที่ 1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินชีวิต

  • แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1
  • [เนื้อหา] วิทยาการคอมพิวเตอร์กับการดำเนินชีวิต
  • แบบทดสอบที่ 1 วิทยาการคอมพิวเตอร์กับการดำเนินชีวิต
  • [เนื้อหา] สื่อดิจิทัลกับการดำเนินชีวิต
  • [เนื้อหา] เทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินชีวิต
  • [เนื้อหา] การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ

หน่วยที่ 2 เทคโนโลยีการจัดการข้อมูล

หน่วยที่ 3 ประมวลผลข้อมูล

หน่วยที่ 4 วิทยาการข้อมูล

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว