วันอังคาร, 16 เมษายน 2567
เนื้อหาของคอร์ส
เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ว31102 (ม.4)
ไฟล์ตัวอย่าง
หน่วย1_แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงาน แก้ไข.pptx
ขนาด: 8.36 MB
บทที่1 แนวคิดเชิงคำนวณ.pdf
ขนาด: 1.92 MB
0% เสร็จสมบูรณ์