0(0)

วิชา การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (อ30201)ม.5

คำอธิบาย

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

7 บทเรียน

หน่วยที่1 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ(Reading Comprehension)

work1
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่1
หน่วยที่1

หน่วยที่ 2 การอ่านโฆษณา (Advertise Reading)

หน่วยที่ 3 การอ่านป้ายประกาศ(Notice Board Reading)

หน่วยที่ 4 การอ่านฉลากสินค้า(Label Reading)

หน่วยที่ 5 การอ่านการ์ตูน(Cartoons Reading)

หน่วยที่ 6 การอ่านพยากรณ์อากาศ (Weather Forecasts Reading)

About the instructor

0 (0 ดาว)

1 คอร์ส

7 ผู้เรียน

ฟรี