วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

วิชาวิทยาศาสตร์ (ว 23101) ม.3

คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การศึกษาความเร็วในการตกของวัตถุ (1)

  • 1.1 สือการสอนและใบงานการศึกษาความของการตกของวัตถุ
  • ร่างบทเรียน

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว