วันเสาร์, 1 เมษายน 2566

วิชาวิทยาศาสตร์ ( ว 21101 ) ม.1

Course Content

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

  • 1. เราจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
    00:00
  • work1
  • แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet