วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

วิชาทัศนศิลป์1 (ศ21101) ม.1

คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืนและความสมดุล การนำเอาแสงเงา-สีมาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้เกิดความกลมกลืนและความถูกต้องของแสงความสวยงามของรูปร่างรูปทรง การนําทัศนธาตุทั้งหมดมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยผ่านกระบวนการคิดและความคิดสร้างสรรค์ การนําทัศนธาตุทั้งหมดมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความเป็นเอกภาพมากที่สุด ในรูปแบบต่างๆ การนําทัศนธาตุทั้งหมดมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความกลมกลืนของผลงานมากที่สุด ในรูปแบบต่างๆ   การนําทัศนธาตุทั้งหมดมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความสมดุลของผลงานมากที่สุด ในรูปแบบต่างๆ หลักการของภาพทัศนียภาพ เป็นภาพที่ให้ความรู้สึกเป็น 3 มิติ ซึ่งจะมีลักษณะของมองเห็นภาพ คือ วัตถุ หรือสิ่งของที่มีขนาดเท่ากันเมื่อยู่ไกลตัวออกไปจะมีขนาดเล็กลง ระยะที่เท่ากันเมื่ออยู่ไกลตัวออกไปจะมีระยะที่ถี่ขึ้นเรื่อย ๆ จนรวมเป็นจุดเดียวกัน เส้น หรือสิ่งของที่คู่ขนานกันเมื่อไกลออกไปจะพุ่งเข้าหากัน และวัตถุ หรือสิ่งของต่าง ๆ เมื่ออยู่ไกลตัวออกไป จะมีรายละเอียดและความชัดเจนลดลงไปตามลำดับ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้นในทางศิลปะสาขาทัศนศิลป์  การออกแบบคือ การนำองค์ประกอบศิลป์  หรือทัศนธาตุนำมาจัดเป็นภาพตามหลักของการออกแบบงานทัศนศิลป์  โดยสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ที่มีความงามที่สมบูรณ์ตามจินตนาการของผู้ออกแบบ

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยที่1 ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์
1ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ 2จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง 3แสงเงา สี 4สร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยทัศนธาตุ 5การออกแบบงานทัศนศิลป์โดยเน้นความเป็นเอกภาพ 6การออกแบบงานทัศนศิลป์โดยเน้นความกลมกลืน 7การออกแบบงานทัศนศิลป์โดยเน้นความสมดุล

หน่วยที่2 การวาดภาพทัศนียภาพ
1 ทัศนียภาพ จากประสบการณ์ของฉัน 2 การร่างภาพด้วยเส้น ทัศนียภาพ 1 3การร่างภาพด้วยเส้น ทัศนียภาพ 2 4การวาดภาพทัศนียภาพ 5ทัศนียภาพในโรงเรียนของฉัน 6ทัศนียภาพในโรงเรียนของฉัน ทักษะการระบายสี 7ทัศนียภาพแสนงามที่บ้านฉัน

หน่วยที่3
1การออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์ และงานกราฟิก ระดมความคิด พิชิต ภาพสัญลักษณ์ 2ออกแบบรูปภาพด้วยจุด 3ออกแบบรูปภาพด้วยเส้น 1 4ออกแบบรูปภาพด้วยเส้น 2

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว