0(0)

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค23101) ม.3

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

4 บทเรียน

หน่วยที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร

1 ปริซึมและทรงกระบอก
worksheet 1
2 พีระมิด กรวย และทรงกลม
worksheet 2
3 รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
worksheet 3
4 พื้นที่ผิวของปริซึม
worksheet 4

About the instructor

0 (0 ดาว)

3 คอร์ส

66 ผู้เรียน

ฟรี