วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค21101) ม.1

คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยที่ 1 จำนวนเต็ม
ในชีวิตประจำวัน จะมีสถานกรณ์ที่ต้อง อาศัยจำนวนเต็มที่ประกอบด้วย จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ ศูนย์ และการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม การบวก การลบ จำนวนเต็ม เป็นการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สมบัติเกี่ยวกับการบวกของจำนวนเต็ม สมบัติของหนึ่ง และศูนย์ช่วยในการหาคำตอบ

  • แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง จำนวนเต็ม
  • 1 ความหมายของจำนวนเต็ม
  • worksheet 1
  • 2 การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม
  • worksheet 2
  • 3 ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มและจำนวนตรงข้าม
  • worksheet 3
  • 4 การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกและการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ
  • worksheet 4

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว