วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

วิชาการงานอาชีพ (ง22101) ม.2

คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ 1.บ้านและสวน
1. อธิบายประโยชน์และหลักของการจัดและตกแต่งบ้านได้ 2. ทักษะการแสวงหาความรู้ 3. ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

  • (เนื้อหา)
  • Work 1
  • แบบทดสอบที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ 2.การจัดการผลผลิต
1. วิเคราะห์หลักในการจัดตกแต่งอาหารได้ 2. อธิบายความสำคัญของการจัดแต่งอาหารได้ 3. ปฏิบัติการแสวงหาความรู้ได้ 4. ปฏิบัติการทำงานเป็นระบบได้ 5. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

หน่วยการเรียนรู้ 3.การเลี้ยงสัตว์
1. อธิบายความสำคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ได้ 2. จำแนกประเภทของสัตว์เลี้ยงได้ 3. ปฏิบัติการแสวงหาความรู้ได้ 4. ปฏิบัติการทำงานร่วมกันได้ 5. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน

หน่วยการเรียนรู้ 4.สู่งานอาชีพ
1. วิเคราะห์ความสำคัญของอาชีพและจำแนกประเภทของอาชีพได้ 2. วิเคราะห์สถานการณ์แรงงานในประเทศไทยได้ 3. ปฏิบัติการทำงานร่วมกันได้ 4. มีทักษะการนำเสนอ 5. ปฏิบัติการแสวงหาความรู้ได้ 6. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว