0(0)

ม. 1 วิชาภาษาไทย (ท 21101)

คำอธิบาย

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

22 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานการอ่าน เขียน

– พื้นฐานการอ่าน เขียน(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
w1
– พื้นฐานการอ่าน เขียน(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
– พื้นฐานการอ่าน เขียน(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
– พื้นฐานการอ่าน เขียน(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
– พื้นฐานการอ่าน เขียน(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
– พื้นฐานการอ่าน เขียน(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
– พื้นฐานการอ่าน เขียน(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
– พื้นฐานการอ่าน เขียน(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
– พื้นฐานการอ่าน เขียน(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
– พื้นฐานการอ่าน เขียน(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
– พื้นฐานการอ่าน เขียน(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12.1
t1
– พื้นฐานการอ่าน เขียน(ใบความรู้-ใบงาน-สื่อ)แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้สุภาษิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พินิจพิจารณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นิทานสารพัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สร้างสรรค์บทกวี

หน่วยการเรียนที่ 5 สร้างสรรค์บทกวี

About the instructor

0 (0 ดาว)

2 คอร์ส

16 ผู้เรียน

ฟรี