วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565
Course Content
ทัศนศิลป์3 ศ23101
About Lesson

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย

Exercise Files
สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_สร้างศิลป์อย่างสร้างสรรค์_(1).pdf
Size: 3.82 MB
0% Complete