วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2567
เนื้อหาของคอร์ส
ทัศนศิลป์3 ศ23101
เกี่ยวกับบทเรียน

การสร้างสรรค์งานศิลป์เพื่อสื่อความหมายเป็นเรื่องราว โดยประยุกต์ใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ

ไฟล์ตัวอย่าง
สื่อประกอบการสอน_เรื่อง_การแรเงาสร้างภาพลวงตา.pdf
ขนาด: 2.63 MB
0% เสร็จสมบูรณ์