เทคนิคการจัดรูปของเลขยกกำลังให้มีตัวชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก