วันเสาร์, 1 เมษายน 2566

การงานอาชีพ (ง32101) ม.6

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

Course Content

หน่วยที่1.ดูแลรักษา ทำความสะอาด จัดตกแต่งบ้านและโรงเรียน
1.การดูแลรัษา ทำความสะอาดบ้าน 2.การจัดตกแต่งบ้าน 3.การดูแลรักษา ทำความสะอาดและการจัดตกแต่งโรงเรียน

  • (เนื้อหา)
  • Work 1
  • แบบทดสอบที่ 1

หน่วยที่2.การตัดเย็บเสื้อและดัดแปลงเสื้อผ้า
1.กระบวนการตัดเย็บเสื้อผ้า 2.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้า่ 3.การตกแต่งเเละดัดแปลงเสื้อผ้า 4.ขั้นตอนการตกแต่งและดัดแปลงเสื้อผ้า

หน่วยที่3.การเลือกใช้สิ่งของเครื่องอย่างสร้างสรรค์
1.สิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นเป็นมิตรกับสื่งแวดล้อม 2.ขยะอิเล็กทรอนิกส์

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet