วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

การงานอาชีพ (ง31101) ม.4

คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การทำงานชีวิตประจำวัน
1. ความหมายและความสำคัญของงานในชีวิตประจำวัน

  • (เนื้อหา)
  • Work 1
  • แบบทดสอบที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานบ้าน
1.ชนิดของงานบ้าน 2.การทำงานบ้าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเลือกใช้ดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งการ
1.ความหหมายและความสำคัญของเสื้อผ้าและเครื่องแตงกาย 2.หลักการเลือกซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 3.การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แนวการเข้าสู่อาชีพ
1.ความสำคัญของการประกอบอาชีพ 2.การเตรียมตัวหางาน 3.การพัฒนาบุคลิกภาพ

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว