วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

71 ปีโรงเรียนกบินทร์บุรี ศิษย์คนดียังผูกพัน

ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกบินทร์บุรี เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนกบินทร์บุรีมีอายุครบ 71 ปี ซึ่งในปีนี้ มีการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น การทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา จากคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ศิษย์เก่า คณะครู และนักเรียน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธา ที่ร่วมมือรวมใจกันในการระดมทุน เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนกบินทร์บุรี ทั้งนี้ยังมีกิจกรรม พี่น้องผูกพัน โดยศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในแต่ละรุ่น มาพบปะ นักเรียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และแนะแนวทางในการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จ และเป็น ตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียน โรงเรียนกบินทร์บุรี ถือว่าในปีนี้ ชาว ก.บ. ฟ้าแดงของเรา ของเรา ได้รับความอบอุ่น และมีความภูมิใจ ที่ได้เป็นศิษย์ของหลวงปู่บุญทัน ฐิตปญฺโญ ผู้มีส่วนสำคัญในการก่อตั้งโรงเรียนกบินทร์บุรี