วันศุกร์, 1 ธันวาคม 2566

กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 งานสภานักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี ได้จัดกิจกรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อปฎิบัติหน้าที่และพัฒนาโรงเรียน (จากรุ่นพี่สู่รุ่น้อง) นางสาวสิรินันท์ จันใด ได้รับตำแหน่งประธานสภานักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี ประจำปีการศึกษา 2564