วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

โรงเรียนกบินทร์บุรีได้อ่านสารสันติภาพของนายกรัฐมนตรี

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์บุรีได้อ่านสารสันติภาพของนายกรัฐมนตรี เนื่องในกิจกรรมรำลึกและรณรงค์เนื่องในวันสันติภาพสากล (21 กันยายนของทุกปี) พร้อมทั้งได้ยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที ร่วมกับคณะครูและนักเรียน