วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ไหว้ครู 2565

23 มิ.ย. 2022
898

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทีมสภานักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมจัดพิธีไหว้ครู เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณครู ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21