วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

ไหว้ครู 2565

23 มิ.ย. 2022
115

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ทีมสภานักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมจัดพิธีไหว้ครู เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณครู ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21