วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด จัดโครงการ ติว O-net น้กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ ติว O-net น้กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกบินทร์บุรี วันที่ 14-15 และ 23-24 มกราคม พ.ศ.2563