วันศุกร์, 1 ธันวาคม 2566

โรงเรียนกบินทร์บุรี คว้าชัย 3 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

โรงเรียนกบินทร์บุรี คว้าชัย 3 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดสมุทรปราการ ก.บ.จงเจริญ