วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

เปิดภาคเรียนที่1/2560

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนกบินทร์บุรีจัดให้มีการเรียนการสอนในวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมีนายอภิเชษฐ์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์บุรีให้โอวาทหน้าเสาธงตอนเช้า พร้อมทั้งมีกิจกรรม Big Cleaning ห้องเรียนและบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบ ภาพโดย: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี บันทึกภาพโดย 1. นางสาวภาวิณี เต็งวีระกุล /หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ฯ Grajeab Phawinee 2. นางสาววนิดา อินอนันต์ ม.6/1/งานประชาสัมพันธ์สภานักเรียนฯ Wanida Inanan
[fbalbum url=https://web.facebook.com/media/set/?set=a.1434590956587957.1073741921.220422531338145&type=1&l=7c9b338aa4]