วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

เฉลยข้อสอบ โอเน็ต ม.3 ปี 62

ข้อ 1

ข้อ 2-3

ข้อ 4-5

ข้อ 6

ข้อ 7

ข้อ 8-9

ข้อ 10

ข้อที่ 11, 12, 13

ข้อที่ 14-15

ข้อที่ 16

ข้อที่ 17

ข้อที่ 18, 19, 20

ข้อที่ 21 – 25 (อัตนัย)