วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2567

สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

18 มิ.ย. 2023
477

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 โรงเรียนกบินทร์บุรีจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน (ประชุมผู้ปกครอง) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนางสาวรัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุชาลินีณ์ ด่านเจ้าแดง หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคณะครูได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องประชุมกบินทร์บุรี 3

อัลบัมเต็มที่ Facebook Pages โรงเรียนกบินทร์บุรี