วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2566

สรุปผลงานที่ภาคภูมิใจ ของโรงเรียนกบินทร์บุรี ปีการศึกษา 2560