วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

สรุปผลงานที่ภาคภูมิใจ ของโรงเรียนกบินทร์บุรี ปีการศึกษา 2560