วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

สรุปผลงานที่ภาคภูมิใจ ของโรงเรียนกบินทร์บุรี ปีการศึกษา 2560