วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

รับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค

วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563 ท่านผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนกบินทร์บุรีี มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ณ ห้องประชุมกบินทร์บุรี 3