วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

รับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค

[embedsocial_album id=”f82a6983d2261427bdba05c493da03645281d43e”]

วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563 ท่านผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนกบินทร์บุรีี มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ณ ห้องประชุมกบินทร์บุรี 3