วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

มอบตัวนักเรียนชั้นม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนกบินทร์บุรีได้กำหนดให้รับ-มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมกบินทร์บุรี 3 โรงเรียนกบินทร์บุรี ภาพโดย: งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกบินทร์บุรี บันทึกภาพโดย : 1. นางสาวภาวิณี เต็งวีระกุล/หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ฯ Grajeab Phawinee 2. นางสาวนิภาพร เอาเจริญยิ่ง ม.6/1/งานประชาสัมพันธ์สภานักเรียนฯ Nipaporn Awjarernying

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1433798790000507.1073741920.220422531338145&type=1&l=499b4e7684]