วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2567

ภาพกิจกรรม ค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2562

วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนกบินทร์บุรีจัดกิจกรรม ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ ได้นำนักเรียนและคณะครู จำนวน 300 กว่าชีวิต เข้าอบรมศึกษา หลักปฏิบัติของ 5 ห้องชีวิต และหลักความความดีสากล จากพระอาจารย์ที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้เเป็นอย่างดีอีกด้วย