วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

พิธีเปิดป้ายอาคารหลวงปู่บุญทัน ฐิตปญฺโญ โรงเรียนกบินทร์บุรี

วันนี้ที่ 23 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนกบินทร์บุรี ได้เชิญเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เปิดป้ายชื่ออาคารหลวงปู่บุญทัน ฐิตปญฺโญ