วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

พิธีประดิษฐาน รูปหล่อหลวงปู่บุญทัน ณ โรงเรียนกบินทร์บุรี

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนกบินทร์บุรี โดย ดร.รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ จัดกิจกรรมถวายผ้าป่าสามัคคีแด่วัดป่าประดู่ เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพของ หลวงปู่บุญทัน ฐิตปญฺโญ ครบรอบปีที่ 40 พร้อมด้วย พระปราจีนมุนี วิ. (ประวิทย์ อภิญฺจโน) เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว (ฝ่ายธรรมยุต) ประธานคณะสงฆ์ ในการจัดผ้าป่าในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ได้นำรูปหล่อเหมือน หลวงปู่บุญทัน ฐิตปญฺโญ มาประดิษฐาน ณ ห้องสมุดดิจิตอล โรงเรียนกบินทร์บุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี และคณะ นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และผู้บริหารทุกภาคส่วน มีการจัดขบวน อันเชิญอย่างสมเกียรติ จากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี สร้างความปลื้มปิติกับผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน