วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

กิจกรรมถวายผ้าป่า 2563 พร้อมทั้งอันเชิญรูปหล่อพระครูภาวนาวิโรจน์

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการสถานศึกษา ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี ร่วมถวายผ้าป่าประจำปี 2563 ณ วัดป่าประดู่ รวมทั้งอัญเชิญรูปหล่อเหมือน พระครูภาวนาวิโรจน์ วิ.(หลวงพ่อระยูร ชินวํโส) มาประดิษฐาน ณ โรงเรียนกบินทร์บุรี