วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

กิจกรรมถวายผ้าป่า 2563 พร้อมทั้งอันเชิญรูปหล่อพระครูภาวนาวิโรจน์

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการสถานศึกษา ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกบินทร์บุรี ร่วมถวายผ้าป่าประจำปี 2563 ณ วัดป่าประดู่ รวมทั้งอัญเชิญรูปหล่อเหมือน พระครูภาวนาวิโรจน์ วิ.(หลวงพ่อระยูร ชินวํโส) มาประดิษฐาน ณ โรงเรียนกบินทร์บุรี

[embedsocial_album id=”fe7edcaad1af627bbca7ceff31d31aa1772045d0″]