Featured ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ ร.ร. ก.บ.

ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2563

นักเรียนสามารถดูผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ได้แล้วที่ #iStudent หรือ ไปคลิ๊กลิงค์ 

http://www.kabinburischool.ac.th/istudent/ 

หรือ scan QRCode ได้เลยคราฟ 
ใครที่ยังไม่เข้าใจ วิธีการดูเกรดใน iStudent ที่คลิปใต้ล่างนี้เลยครับ