วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

นิเทศการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประกันคุณภาพภายในฯ

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนกบินทร์บุรีได้รับการนิเทศการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประกันคุณภาพภายใน และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 ณ ห้องประชุมกบินทร์บุรี 1

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1333535190026868.1073741908.220422531338145&type=1&l=6d794fd9a7]