วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2567

นายอำเภอพบเยาวชน ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนกบินทร์บุรี

วันจันทร์ที่ 22 กรกฏาคม 2562 นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมด้วย นายอภิวุฒิ ชาวเมือง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง, พ.ต.ท.ดร.ธวัชชัย ลามกิจจา รอง.สวป.สภ.กบินทร์บุรี, อส.ดร.เสน่ห์ งามศรี, อส.ตร.สมชายแสงมล และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ปลัดอำเภอ กรมการปกครอง ร่วมกิจกรรมในโครงการนายอำเภอพบเยาวชน ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม ฐิตปญฺโญ โรงเรียนกบินทร์บุรี ในการนี้ ดร.รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ได้ความรู้และสาระดี ๆ จากท่านนายอำเภอและคณะเป็นอย่างมาก