วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

นายสมชาติ ราชสันเทียะ

นายสมชาติ ราชสันเทียะ
ครูอันดับ คศ.2
วุฒิการศึกษา ค.บ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์