วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

นางสุวนาถ ชมภู

นางสุวนาถ ชมภู
ครูอันดับ คศ.3
วุฒิการศึกษา กศ.บ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม