วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

นางสุวนาถ ชมภู

นางสุวนาถ ชมภู
ครูอันดับ คศ.3
วุฒิการศึกษา กศ.บ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม