วันอาทิตย์, 2 ตุลาคม 2565

นางสุชาลินีณ์ ด่านเจ้าแดง

นางสุชาลินีณ์ ด่านเจ้าแดง
ครูอันดับ คศ.3
วุฒิการศึกษา ศษ.ม.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์